اوره

اورهدر صنعت اوره از دي اكسيد كربن و آمونياك توليد می‌شود. معمولاً مقدار بسيار زيادي دي اكسيد كربن در طي فرآيند تهيه آمونياك از ذغال سنگ ، گاز طبيعي و يا نفت توليد می‌شود. اين موضوع باعث می‌شود تا اوره مستقيم از تركيب اين مواد توليد شود. اوره، در متابولیسم ترکیبات حاوی نیتروژن در بدن حیوانات نقش مهمی ایفا می‌کند و در عین حال، ماده اصلی حاوی نیتروژن، در ادرار پستانداران به شمار می‌آید. این ترکیب: سخت، بی رنگ، بی بو (گر چه آمونیاکی که در حضور آب از آن حاصل می‌شود و شامل بخار آب موجود در هوا نیز می‌باشد، دارای بوی تندی است)، نه اسیدی است و نه قلیایی، بسیار محلول در آب و نسبتاً غیر سمی می‌باشد، از اوره به صورت گسترده‌ای در کودهای شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می‌شود. اوره همچنین یکی از مواد اولیهٔ مهم در صنایع شیمیایی است.