برنج باسماتی هندی

برنج باسماتی هندیبرنج باسماتی از بهترين نوع برنج باسماتي سوپر كرنل باسماتي كه در کشور هند تهيه و در اوزان 1 و 5 و 20 توليد و عرضه می‌گردد. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزاياي برنج باسماتي كيفيت يكنواخت آن می‌باشد.

برنج باسماتی خوب و درجه یک با این مشخصات شناخته می‌شود: این برنج، بلند و باریک و قطر آن در همه دانه‌ها به یک اندازه می‌باشد. رنگ آن کمی زرد و بدون خرده است و باید زیر دندان، کاملاً سفت و محکم باشد.

وسعت حوزه برنج ارگانیک در هندوستان:

هندوستان دارای پتانسیل عظیمی است تا به صادرکننده اصلی برنج ارگانیک در بازار بین‌المللی تبدیل شود. APEDA تلاش می‌کند که برنج باسماتی،برنج عطری و دیگر واریته های برنج را با تاسیس مزارع نمونه در ایالت‌هایی مانند پنجاب،هارینا و اوتارپرادش، تولید و صادر کند.در سال زراعی 09-2008،مقدار 5630 میلیون تن برنج باسماتی ارگانیک توسط APEDA از هند به بازارهای جهانی صادر شده است.