تقویت کننده امواج تلفن همراه

تقویت کننده امواج تلفن همراه

در سطح کشور ما مکانهایی وجود دارند که به جهت موقعیت جغرافیایی، امواج تلفن همراه در آنها با دشواری دریافت می گردد و یا بعضی از مشترکین از آنتن دهی ضعیف شبکه تلفن همراه ناراضی می باشند و هنگام استفاده از آن در مکانهایی که امواج تلفن همراه به راحتی دریافت نمیشود دچار مشکل می شوند.


تقویت کننده تلفن همراه مدل: GPR925-7A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده مخصوص اماکن داخلی مانند: ساختمانها، منازل، ادارات، مراکز خرید و …
 • محدوده پوشش ۵ الی ۱۰ متر (متناسب با قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه محل).
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۴۰ الی ۱۵۰ متر مربع می باشد.

تقویت کننده تلفن همراه مدل: GPR925-12A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-12A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی ساختمان‌های اداری و مسکونی مخصوصا زیرزمین‌ها مانند: ایستگاه‌های زیرزمینی مترو، پارکینگ‌های سرپوشیده چند طبقه ، مراکز خرید و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۵۰ الی ۲۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۱۲dbm).

تقویت کننده مدل: WDPR-2000G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WDPR-2000G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی، مخصوصا زیرزمین ها مانند: ایستگاه‌های زیرزمینی مترو، پارکینگهای سرپوشیده چند طبقه، مراکز خرید و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۲۰dbm).

تقویت کننده تلفن همراه مدل: WCR-920G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WCR-920G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی.
 • قدرت بالای آنتن دهی در مناطق مختلف واقع در مراکز خرید، پارکینگ های سرپوشیده، پارکها، اتاق کنفرانس، رستورانها و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۱۵۰۰الی ۲۵۰۰متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی ( ۲۰dbm).
 • حداقل سیگنال قابل دریافت ( ۱۰dbm-).

تقویت کننده مدل: WRR-30

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-30

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی و مکانهای سرپوشیده مانند: فروشگاهها و مراکز خرید، مترو، پارکینگهای سرپوشیده، رستوران ها و هتل ها، اتاق جلسات، سالنهای کنفرانس و سمینار، پارک ها و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۴۰۰۰ الی ۶۵۰۰ متر مربع میباشد.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۳۰dbm).
 • حداقل سیگنال قابل دریافت (۴۰dbm-).

تقویت کننده مدل: WRR-37

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-37

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی مخصوصا جهت مناطقی که آنتن دهی تلفن همراه با مشکل روبرو می باشد با قدرت بالای آنتن دهی در مناطقی که دریافت سیگنال تلفن همراه با مشکل روبرو می باشد مثل مراکز خرید، پارکینگهای سرپوشیده وسیع و چند طبقه، پارکها، اتاق کنفرانس، رستورانها و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۵۰۰۰ الی ۷۰۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۳۷dbm).

تقویت کننده مدل WRR-40

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-40

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی مانند: فروشگاههای بزرگ و مراکز خرید، متروها، پارکینگهای وسیع سرپوشیده.
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۷۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۴۰dbm).
 • حداقل سیگنال قابل دریافت (۴۰dbm-).

تقویت کننده تلفن همراه در اتومبیلتقویت کننده تلفن همراه در اتومبیل

این سیستم جهت تقویت امواج تلفن همراه به هنگام استفاده درون خودرو، قطار، کامیون و … میباشد. تکنولوژی پیشرفته این سیستم بسیار حساس بوده و حتی ضعیف ترین امواجی را که توسط تلفن همراه قابل دریافت نمی باشد شناسایی کرده و تقویت می کند.

 • قدرت دریافت امواج تلفن همراه در داخل اتومبیل تا ۹۰ برابر افزایش می دهد.
 • قدرت ارسال امواج تلفن همراه را داخل اتومبیل تا ۱۰ برابر میزان معمول تقویت می کند.
 • نحوه عملکرد تلفن همراه در هنگام رانندگی را به طور شگفت انگیزی بالا می برد و مشکلاتی نظیر دریافت ناقص، کیفیت صدای ناواضح و قطع شدن مکرر مکالمات را از بین می برد.
 • با استفاده از این سیستم در داخل اتومبیل، گوشی تلفن همراه به هنگام کارکرد از انرژی کمتری نیز بهره می گیرد که این امر باعث ذخیره هرچه بیشتر انرژی در باطری گوشی تلفن همراه شده و در نتیجه موجب افزایش طول عمر باطری گوشی تلفن همراه می گردد.
 • بعلاوه این سیستم از تداخل امواج الکترونیکی دیگر در داخل اتومبیل (رادیو پخش، ABS و…) با امواج تلفن همراه جلوگیری می کند.