سنگ کروم

سنگ کرومکروم به شکل سنگ معدن کرومیت (H۲CrO۴) استخراج می‌شود و با غلظت ۲۱ ذره در میلیون بیست ‌و یکمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین است. این عنصر را به صورت تجاری با حرارت دادن این سنگ معدن در حضور آلومینیوم یا سیلیسیوم تهیه می‌شود.کروم فلزی سخت، براق و به رنگ خاکستری فلزی است که به شدت جلا می‌گیرد، به سختی قابل جوش خوردن است و در برابر زنگ‌زدگی و سیاه شدن مقاوم است. معمولی‌ترین حالت های اکسایش کروم ۲+ ،۳+ و ۶+ است که ۳+ پایدارترین آن‌ها حالت‌های ۴+ و ۵+ نسبتاً" کمیاب هستند. ترکیبات کروم در حالت اکسایش ۶، اکسیدکننده‌هایی قوی هستند.