کود شیمیایی و کود ارگانیک

کود شیمیایی و کود ارگانیککود ارگانیک داراي تمام مواد غذايي مورد نياز گياه مي‌باشد و میزان مواد ارگانیکی خاک را افزایش می‌دهد، غذای مورد نیاز موجودات خاک را تأمین نموده و در برابر آب شویی مقاومت بالایی دارد. مواد غذایی را به طور پیوسته در طول مدت زمان آزاد می‌نماید.یکی از کودهای مصرفی، کود اوره است. کود اوره که به کود شکری نیز معروف است در سطح جهان از پر مصرف‌ترین و ارزان‌ترین کودهای شیمیایی ازتی است. کود اوره ٤٦ درصد ازت دارد و حلالیتش در آب خیلی خوب است و به همین دلیل در خاک برای تهیه محلول‌های کودی و محلول پاشی بر روی گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.