گوگرد

گوگردعنصر گوگرد در طبیعت به صورت طبیعی و خالص، یا به صورت ترکیبات سولفید و سولفات همراه با دیگر عناصر فلزی و نافلزی یافت می‌شود. گوگرد سرد و خالص، زرد رنگ می‌باشد ولی بیشتر به سبب حرارت بالا یا ناخالصی‌ها تغییر رنگ می‌دهد.

بنابه سیستم تبلور، این نوع گوگرد به صورت گوگرد آلفا (رومبیک یا اکتاهدرال) گوگرد بتا ( مونوکلینیک یا منشوری)، گوگرد گاما (پلاستیک) و گوگرد بی‌شکل (کلوئیدی) می‌باشد. تأمین و عرضه گوگرد ( سولفور ) گوگرد پالایشگاهی فله، به صورت پودر و کلوخ و یا گرانول ،گوگرد میکرونیزه، گوگرد بنتونیت دار، گوگرد آلی می‌باشد. گوگرد جز فرآورده های پتروشیمی ایران می‌باشد که محصول پالایشگاه های مختلف ایران است. گوگرد بنا به تقاضا به کشورهای هند، پاکستان، چین و… صادرات می‌شود.